Vad gör man när man misstänker en vattenläcka?

Vatten är något vi använder varje dag i våra hem och alla som har fått sitt vatten avstängt vet hur besvärligt det kan vara. Vatten kan också orsaka allvarliga skador i våra hem och det är viktigt att veta hur man ska agera när man misstänker en vattenläcka.

Eftersom vattnet färdas runt i huset genom rör vi inte har direkt tillgång till är det inte lätt att se när något först händer. Den första försvarslinjen vi har i våra hem är vattenmätaren. Genom att jämföra mätarställningen på denna med vad som står på VA-fakturan man får varje månad kan man upptäcka om något inte stämmer.

Skillnaden behöver inte alltid bero på en läcka någonstans utan kan även vara på grund av otäta kranar är eller rinnande toalettstolar. Men då dessa kan kosta en hel del om man inte märker dem i tid är det inget man bör ta lättvindigt. Bara en droppande kran kan förbruka så mycket som 40 liter under ett enda dygn. Men det är inget jämfört med en rinnande toalett som kan slösa omkring 1 100 liter på ett dygn.

Om alla kranar och toalettstolar fungerar som de ska men vattenmätaren indikerar att något är fel är det dags att ta kontakt med en specialist som kan genomföra en rörinspektion och säga definitivt om man har en läcka eller inte.

Kan man efter en sådan undersökning utesluta en läcka någonstans i huset är det möjligt att mätaren är felaktig. Då bör man ta kontakt med sin kommun, så länge man har kommunalt vatten så klart, så kan de få komma och göra en felundersökning. Om mätaren blir godkänd får man som fastighetsägare bekosta undersökningen. Men om det är fel på den bekostas undersökningen av kommunen och ersätter eventuella felaktiga faktureringar.

Hälsosamt hus – utsidan

För att ett hus ska behålla och förhoppningsvis öka i värde samt vara trivsamt att bo i måste det vara hälsosamt. Det vill säga ska huset vara i gott skick. Vad ska man titta på när man undersöker utsidan?

Taket

Se över om taket läker. Fattas det några takplattor någonstans? Hur länge har taket legat? Många tak har en specifik livslängd innan man borde fundera på att byta ut materialet. Det som brukar hålla längst och ha minst underhåll är plåttak. Har du ett äldre tak är det kanske dags att åtgärda det till våren?

Vi rekommenderar plåttak som en händig person kan lägga själv, om man vill. Takplåt är en av de dyraste materialen att använda sig av men det finns företag som tillverkar sin egen plåt och därmed att sälja den till en bråkdel av kostnaden.

Fönstren

Samma som med taket: se över så inget är trasigt eller läker in. Gå även in och känn längs kanterna hur mycket det drar. Äldre fönster har ett eller två glas medan moderna glasfönster brukar ha tre för att hålla värmen bättre.

Undersök även om färger har börjat släppa. Äldre virke som blir exponerat mot väder och vind kommer att ta till sig fukten och börja ruttna. Om du ser några kala fläckar borde du täcka över dem så fort som möjligt. Under vintern rekommenderar man inte att man målar utomhus men du kan alltid klistra över silvertejp eller någon annan nödlösning tills det blir varmare ute.

Krypgrund

Många hus har en så kallad krypgrund och Anticimex estimerar att ungefär vartannat hem med krypgrund har eller kommer få problem med fukt eller mögel. Se till att kolla grunden en gång per år, samt en extra gång efter riktiga regnoväder.

Se till att du inte ser något mögel i krypgrunden. Känn med handen och försäkra dig om att mark och grundmurar är torra. Det ska inte finnas någon doft från grunden inne i huset, det kan tyda på mögel och för hög fukthalt. Märker du några problem ska du ta dit en besiktningsman som kan ge ett professionellt utlåtande. Problem med krypgrunden kan kosta uppemot tiotusentals kronor så ju tidigare söker hjälp för eventuella problem, desto billigare att åtgärda.

Säkerhet i hemmet

”Mitt hem är min borg” heter det. För att kunna klara av uppgiften att fungera som familjens borg gäller det också att se till säkerheten kring sitt hem. Det gäller att på ett rimligt sätt eliminera eller lindra effekterna av olika hot mot tryggheten i hemmet. Det gäller såväl när man är hemma som borta.

Säkerhet hemma

Det man för det mesta tänker på när det gäller faror i hemmet är inbrott och brand. Råkar man ut för inbrott är det framför allt känslan av otrygghet och kränkthet som infinner sig. En brand som inte kan bekämpas är en ren katastrof.

De allra flesta personskador inträffar i hem- och fritidsmiljö. Man halkar på en matta och bryter en arm eller ett ben. En brännskada inträffar lätt i samband med matlagning.

Betydande arbete har lagts ned från såväl försäkringsbolag, producenter av hemapparatur m.fl. för att öka sökerheten hemma. Nackdelen kan vara att man är mindre uppmärksam på de säkerhetsrisker som trots allt finns.

Inbrott

De flesta inbrott inträffar – tack och lov! – när man inte är hemma. Även i sådana situationer har ett inbrottslarm en funktion. Är det kopplat till en larmcentral sker en utryckning och en vakt är på plats inom några minuter.

Dina grannar kan vara ditt bästa inbrottsskydd. De kan med enkla medel se till att inte din bostad ser övergiven ut.

Brand

För att förebygga brand så är det bra att regelbundet beställa sotningsarbete, så skorstenen inte fylls med en massa brandfarliga sotpartiklar som hindrar värme och rök från att ta sig ut. Som vi skrev i en tidigare artikel så kan regelbunden sotning också hjälpa dig att undvika onödigt städarbete.

Om en brand väl bryter ut så kan det innebära en överhängande fara för liv och hälsa för dem som befinner sig i huset. Det är därför viktigt att det finns ett fungerande brandlarm. Det vanligaste är en rökdetektor som upptäcker om det finns rök i lägenheten eller huset. Var noga med att byta batteri när apparaten säger till!